Zawody Agility 3 x 3 Wrocław

Limit zawodników: 80
Impreza w dniach: 31.05.2018 - 31.05.2018
Zgłoszenia przyjmujemy: 08.05.2018, godz. 21:00 - 18.05.2018, godz. 23:59
Zgłoszenia przyjmowane są do klas: A1, A2, A3

Lista zgłoszonych


Organizator:
- Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

Data: 31.05.2018
Miejsce: ul. Na Niskich Łąkach, Wrocław (teren oddziału)
Sędzia: Leszek Kalisz (CZ)

Kontakt: agilitypartynice@gmail.com
_______________________________________________

Limit: 60 + 20 (dla ZK Wrocław)
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę o przysyłanie potwierdzeń na: agilitypartynice@gmail.com

Cena: 60 zł za każdego zgłoszonego psa

Termin zgłoszeń /płatności (wpływu pieniędzy na konto ZK) : 18.05.2018


Konto do wpłat:
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
KONTO BANKOWE:
PKO BP VII O/Wrocław
34 1020 5242 0000 2602 0019 8408
________________________________________________
Planowane przebiegi:
egzaminy: 3x A3 , 3x A2, 3x A1
(dokładna rozpiska czasowa po zamknięciu zgłoszeń)


Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone