Limit zawodników:
Impreza w dniach: .. - ..
Zgłoszenia przyjmujemy: .., godz. : - .., godz. :
Zgłoszenia przyjmowane są do klas:
Rozgrywane wysokości:

Lista zgłoszonych
Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone