Otwarte Mistrzostwa Polski Agility 2019

Limit zawodników: 147
Impreza w dniach: 09.11.2019 - 10.11.2019
Zgłoszenia przyjmujemy: 09.09.2019, godz. 22:00 - 31.10.2019, godz. 23:59
Zgłoszenia przyjmowane są do klas: A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: XS, S, M, ML, L

Lista zgłoszonych


Serdecznie zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Polski Agility 2019 r.

* DATA/ DATE: 09-10.11.2019 r.
* SĘDZIA/ JUDGE: Sascha Grunder, Anna Sajkowska

* TERMIN ZGŁOSZEŃ / DEADLINE FOR ENTRIES: 09.09.2019 r. godz.22.00 - 31.10.2019 r. g.23.59

* MIEJSCE / PLACE: Hala Soccer Arena, Warszawa ul. Annopol 24B

* LIMIT ZAWODNIKÓW / LIMIT OF ENTRIES: 150 psów (w tym 20 miejsc dla organizatorów)

* PLANOWANE BIEGI/SCHEDULE: Agility indywidualne, Jumping indywidualny, Agility drużynowy, Jumping drużynowy, A1, A2, A3.

Opcjonalnie: 4*Jumping 0, 1*Agility 0 (konkurencje zostaną rozegrane zgłosi się poniżej 120 zawodników w kategorii open)

* WYSOKOŚCI/ HEIGHT : XS, S, M, ML, L
W biegach indywidualnych medale będą rozdane w 5 kategoriach.
W konkurencjach drużynowych medale zostaną rozdane w dwóch kategoriach:
Pierwsza - łącznie sklasyfikujemy psy XS, S, M
Druga - łącznie sklasyfikujemy psy ML i L
Zespoły muszą składać się z 3 lub 4 par i mogą być mieszane w ramach tych dwóch grup, czyli w kategorii pierwszej drużyny mogą składać się z psów XS, S i M, a w kategorii drugiej z psów ML i L między sobą. Do klasyfikacji liczą się 3 najlepsze przebiegi.


*PODŁOŻE /SURFACE: Juta Grass Winner wypełniona granulatem gumowym na amortyzowanym podłożu, boisko pod balonem, ogrzewane.

* OPŁATA STARTOWA/ ENTRY FEES:
Zgłoszenie opłacone do / paid till 20.10.2019 r.
140,00 zł za pierwszego i kolejnego psa/2 dni/ 140,00 PLN for one and subsequent dogs/ 2 days

Zgłoszenie opłacone po /paid after 20.10.2019 r. till 03.11.2019 r.
160,00 zł za pierwszego i kolejnego psa/2 dni/ 160,00 PLN for one and subsequent dogs/ 2 days

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Związek Kynologiczny oddział w Warszawie
ul. Lubelska 5/7
03-802 Warszawa
ING BSK 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
Tytułem: Zawody Agility, nazwisko uczestnika, imię psa* PLANOWANE BIEGI / SCHEDULE:

Sobota/ SATURDAY

OPENY/ Open class

Sędzia/ Judge: Sascha Grunder

Egzaminy A1, A2, A3/ Exam A1, A2, A3
Agility drużynowe (MP)/ agility team (MP)
Jumping indywidualny (MP)/ Jumping individual (MP)

Zerówki/ Beginers class *

Sędzia/ Judge: Anna Sajkowska
Jumping ?0? I
Jumping ?0? II

NIEDZIELA/ SUNDAY

OPENY/ Open class

Sędzia/ Judge: Sascha Grunder

Jumping drużynowy (MP)
Agility indywidualne (MP)

Sędzia/ Judge: Anna Sajkowska
Egzaminy / exams **
A1, A2, A3

Zerówki/ Beginers class **
Agility ?0?
Jumping ?0? I
Jumping ?0? II

* Zerówki odbędą się, jeśli do 30.09. 2019 nie będzie minimum 120 zgłoszeń do klasy open/ A0 trials will take place if there aren't 120 entries in the open category.

** Jeśli do 30.09. 2019 będzie minimum 120 zgłoszeń do klasy open, w niedzielę dodatkowo zostaną rozegrane egzaminy A1, A2, A3, (nie zostaną rozgrane biegi dla klasy zero). / If by 30.09.2019 there are minimum 120 entries in the open category, A1, A2 and A3 trials will be held (no trials for A0).

Wszelkie pytania dotyczące zawodów proszę kierować na adres email/ If you have any questions, write via e-mail: [email protected]

Informacje dodatkowe:
1. Prosimy o przesłanie mailem dowodu wpłaty za zawody oraz dowodu potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej ZK na adres [email protected] zgodnie z powyższymi terminami.
Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie. Zgłoszenie bez ponoszenia konsekwencji finansowych można wycofać tylko w porozumieniu z organizatorami do dnia 20.10.2019 r.
Zawodnicy, których opłata nie zostanie zaksięgowana do dnia 03.11.2019 r. (decyduje data zaksięgowania, a nie dokonania przelewu) i potwierdzenie wpłaty nie zostanie przesłane mailem, mogą zostać usunięci z listy startowej bez informowania o tym fakcie, a w ich miejsce zostaną przyjęci zawodnicy z listy rezerwowej. Nie zwalnia to zawodnika z obowiązku opłacenia startowego, chyba, że złożył rezygnację w odpowiednim terminie. Zmian na liście startowej można dokonać do 03.11.2019 r.
Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!
2. Kara za załatwienie się psa na wykładzinie wynosi 500,00 zł.
3. Psy startujące w zawodach muszą mieć w dniu rozgrywania zawodów ukończone 18 miesięcy.
4. Na terenie miejsca zwodów i pikniku psy muszą przebywać na smyczy. Bez smyczy psy mogą przebywać wyłącznie na ringu rozgrzewkowym oraz ringu głównym.
5. Przewodnik jest zobowiązany sprzątać po swoim psie.
6. Pies przystępujący do zawodów musi być zdrowy.
7. Przewodnik odpowiada za swojego psa i ewentualne szkody wyrządzone przez niego.
8. Przewodnik musi posiadać książeczkę zdrowia psa z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
9. Każda przemoc wobec psów skutkować będzie dyskwalifikacją na całe zawody bez zwrotu startowego
10. Możliwość wystawienia stoiska i/lub handlu na terenie zawodów mają wyłącznie sponsorzy.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoś się! Zgłoszenia są otwarte!

UWAGA! Zgłoszenia trafiają na listę oczekujących, skąd ręcznie przenoszone są na listę startową po odpowiedniej weryfikacji organizatora