Egzaminy MAC vol. 5

Limit zawodników: 80
Zawody w dniach: 01.05.2021 - 02.05.2021
Zgłoszenia przyjmowane w dniach: 19.04.2021 20:00 - 28.04.2021 23:59
Rozgrywane kategorie: A0, A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: XS, S, M, ML, L

Lista zgłoszonych


DATA/DATE: 1-2.05.2021
MIEJSCE: UL. Akacjowa 8, Plochocin
PODŁOŻE : naturalna trawa
SĘDZIA: Irina Blizniuk / autor torów: Stefanie Semkat
LIMIT ZAWODNIKÓW / LIMIT OF ENTRIES: 20 psów na klase
TERMIN ZGŁOSZEŃ / DEADLINE FOR ENTRIES: od 19.04.2021 godzina 20 -23.12.2021
ZGLOSZENIA:
Uwaga! Uwaga! O 20 otworzy się rejestracja w bazie: www.zawodyagility.pl
OPŁATA STARTOWA/ ENTRE FEES:
120 zł za pies/2 dni
90 zł pies/1 dzień
NR KONTA DO WPŁAT
43 1240 1789 1111 0010 7230 4290
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Adres: ZKwP O/Radom
ul. Jana Kilińskiego 15/17
26-607 Radom 9
skr. pocztowa 252
Tytułem: Zawody Agility, nazwisko uczestnika
WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane!
Startowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto
bankowe radomskiego oddziału ZKwP (AGILITY) po uzyskaniu potwierdzenia o
przyjęciu na zawody a nie później niż w terminie do 23.04.2021. (Liczy się wpływ pieniędzy na konto Oddziału). Po tym terminie przyjmiemy kolejne osoby z listy rezerowej.
Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie zawodnika do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy wystartuje w zawodach, czy też nie.
Zgłoszenie można wycofać za porozumieniem z organizatorem do dnia zakończecnia przyjmowania zgłoszeń, czyli do 23.04.2021
Potwierdzenie opłaconego startowego i opłaconej składki członkowskiej należy przesłać na [email protected]
W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt [email protected]
Zmian na liście zgłoszonych zawodników, w tym odstępowania opłaconych miejsc, można dokonać po uprzednim, mailowym uzgodnieniu z organizatorem, do dnia 28.04.2021 r. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.
PROGRAM Zawodów / Schedule:
Sobota/Niedziela
A3x2
A2x2
A1x2
J0x2
WYCIĄG Z REGULAMINU ZAWODÓW:
!!! Ze względu na Covid-19 prosimy o stosowanie się do obostrzeń, noszenie maseczek zawsze, poza swoim biegiem, dezynfekowanie rąk przed wejściem na plac i do toalety.
Ze względu na Covid-19 WSZYSCY ZAWODNICY zostaną poproszeni o POMOC w innej kategorii wzrostu w swojej klasie.
!!! Prosimy nie zostawać na czas przebiegów w klasach w których nie biegacie.
!!! Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania klasy jeśli w danej klasie będzie mniej niż 8 psów zgłoszonych.
!!! Przywilej handlu na zawodach zarezerwowany jest tylko i wyłącznie dla sponsorów. Osoby handlujące bez uzgodnienia tego z organizatorem zostaną wyproszone z terenu zawodów.
!!! Zgodnie z komunikatem z 18.05.2017 r., który ukazał się na stronie Związku Kynologicznego, w zawodach nie mogą uczestniczyć psy z kopiowanymi uszami lub ogonami.
http://www.zkwp.pl/zg/index.php?n=kom_zg

Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone