LOLO CUP - ELITA AGILITY

Limit zawodników: 110
Zawody w dniach: 17.01.2015 - 18.01.2015
Zgłoszenia przyjmowane w dniach: 15.12.2014 00:00 - 05.01.2015 00:00
Rozgrywane kategorie: A0, A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: S, M, L

Lista zgłoszonych


Data: 17-18.01.2015
Miejsce: Hala Jeździecka Jarużyn, ul. Wyzwolenia 139 Bydgoszcz: http://www.stajniajaruzyn.pl/
Sędzia: Sascha Grunder (Szwajcaria) - http://agilityuken.no/?page_id=877
Limit zawodników: 100
Termin zgłoszeń do 2014-12-15 do 2014-01-05
Opłata startowa (za dwa dni):
120 zł - PIERWSZY pies
95 zł - DRUGI i KOLEJNY pies


Wpłata po 05 stycznia 2015 skutkuje podniesieniem opłaty startowej odpowiednio każdej kwoty o 20 zł.
WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane! Wpisowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe bydgoskiego oddziału ZKwP:
Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz
ul. Ułańska 4a
85-210 Bydgoszcz
PeKaO SA O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Tytułem: Zawody Agility
Osoby, które zrezygnują z udziału po 05-01-2014 będą zobowiązane do wniesienia opłaty startowej.

Strona zawodów: http://www.elitaagility.pl (już wkrótce)


Regulamin zawodów

1. Przebiegi

Rozegranie zostaną następujące przebiegi:
Dzień 1:
(a) Agility 0
(b) Egzaminy (S1, M1, L1, S2, M2, L2, S3, M3, L3)
(c) Open Agility (S, M, L)
(d) Jumping 0
(e) Open Jumping (S, M, L)
(f) Jumping 0
Dzień 2:
(g) Jumping 0
(h) Egzaminy (S1, M1, L1, S2, M2, L2, S3, M3, L3)
(i) Agility 0
(j) Open Agility (S, M, L)
(k) Jumping 0
(l) Open Jumping - finał Pretendentów (S, M, L)
(ł) Open Jumping - finał Elity (S, M, L)

2. Klasyfikacja pojedynczych przebiegów

W poszczególnych przebiegach klasyfikacja będzie ustalana tradycyjnie, w/g regulaminu agility. Każdy bieg będzie osobno nagradzany.3. Klasyfikacja łączna - LOLO Cup - ELITA Agility

Wszyscy zawodnicy kategorii open startując w pierwszych pięciu biegach zawodów, zdobywać będą punkty kumulacyjne (PK).
30 zawodników, którzy zgromadzą największą liczbę punktów kumulacyjnych, utworzą tzw. Elitę.
Liczba zawodników kwalifikujących się do Elity z poszczególnej kategorii wzrostowej zależeć będzie od liczebności danej kategorii (na zasadzie proporcjonalności).
Szósty, ostatni przebieg zawodów (Jumping Open), zostanie rozegrany osobno:
Finał Elity - dla Elity walczącej o główne nagrody
Finał Pretendentów - dla pozostałych zawodników walczących o pozostałe nagrody

Suma punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika we wszystkich sześciu przebiegach (5 kwalifikacyjnych + finał) decyduje o ostatecznej lokacie w zawodach Lolo Cup Elita Agility 2015
miejsca od 1 do 30 dla zawodników Elity,
miejsce od 31 dla Pretendentów.

Kiedy suma punktów kumulacyjnych kolejnych zawodników jest taka sama, o wyższej pozycji decyduje wyższa wartość najsłabszego (punktowo) ze wszystkich wyników zawodnika. Jeżeli zawodnicy mają takie same najsłabsze wyniki, porównywane są drugie od końca wyniki, itd.

Maksymalna liczba punktów kumulacyjnych (maxPK) możliwa do zdobycia w poszczególnych przebiegach jest zróżnicowana:
100 PK - (b) Dzień 1 - Egzamin
150 PK - (d) Dzień 1 - Open Agility
150 PK - (f) Dzień 1 - Open Jumping
100 PK - (i) Dzień 2 - Egzamin
150 PK - (k) Dzień 2 - Open Agility
200 PK - (m) i (n) Dzień 2 - Open Jumping (Mały Finał oraz Finał Elity)

Liczba punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika w konkurencji określa się następująco:
Zawodnik ukończył bieg:
PK = maxPK * (N+1 - poz) / N
gdzie:
N - liczba zawodników zarejestrowanych w danej konkurencji
poz - końcowa pozycja zawodnika w konkurencji (1, 2, 3, ...)
lecz nie mniej niż:
PK = 10% * maxPK
Zawodnik został zdyskwalifikowany
PK = 5% * maxPK
Zawodnik nie przystąpił do konkurencji:
PK = 04. Zawodnicy klasy 0

Planujemy każdego dnia łączną z pierwszego jumpingu i agility. Drugi jumping nie liczy się do łącznej.

Formularz zgłoszeniowy: (już wkrótce)

Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone