European Open 2015

Limit zawodników: 100
Zawody w dniach: 24.07.2015 - 26.07.2015
Zgłoszenia przyjmowane w dniach: 05.05.2015 00:01 - 06.05.2015 23:59
Rozgrywane kategorie: A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: S, M, L

Lista zgłoszonych


KUS Agility Warszawa, 28-04-2015


REGULAMIN KWALIFIKACJI NA ZAWODY EUROPEAN OPEN AGILITY
24.07.-26.07.2015 r.

Reprezentacja zostaje zgłoszona przez kapitana drużyny. W 2015 r. kapitanem drużyny została Magdalena Ziółkowska.
Zawodnik (lub w przypadku zawodnika, który nie ukończył 16 lat ? jego przedstawiciel ustawowy) jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce i ma opłaconą składkę za rok bieżący.
Przewodnik psa ma narodowość polską lub posiada kartę stałego pobytu w Polsce. W przypadku podwójnego obywatelstwa zawodnik musi zadeklarować, iż na EO będzie reprezentować wyłącznie Polskę.
Każdy zawodnik ma prawo zakwalifikowania się z maksymalnie 4 psami, przy czym w jednej drużynie zawodnik ma prawo biegać maksymalnie z dwoma psami.
Przewodnik psa nie zalega z opłatami na rzecz żadnego Oddziału ZKwP.

Polska może zgłosić 16 psów w kategorii Large i 16 psów łącznie w kategoriach Small i Medium.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 05.05.2015. godz. 00:01 do 06.05.2015. godz. 23:59.
Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają zawodnicy z psem w kategorii A3, potem A2, następnie A1. W ramach tej samej kategorii o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń można dokonywać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://www.zawodyagility.pl/eventinfo.php?id=45

Kapitan drużyny do 07.05.2015. poinformuje mailowo zawodników o zakwalifikowaniu się do drużyny. Do 09.05.2015. zawodnicy powinni przelać opłatę startową na podane mailowo konto.
W przypadku braku wpływu pieniędzy w terminie, zawodnik zostaje skreślony z listy osób zgłaszanych na EO 2015. Kapitan informuje osoby z listy rezerwowej o możliwości wejścia do drużyny i konieczności przelania opłaty startowej w przeciągu dwóch dni.

Kapitan drużyny wysyła zgłoszenia i opłaty za całą drużynę.
Każdy zawodnik ponosi wszystkie koszty związane ze startem i wyjazdem swoim i swojego psa.

W przypadku rezygnacji z udziału w EO zawodnik jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić o tym kapitana drużyny. Zwrot kosztów opłaty startowej w tym wypadku jest możliwy jedynie, gdy na miejsce rezygnującej osoby zgłosi się inny zawodnik.

Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone