Finał Lolo Pets Classic Cup/Brother Cup

Limit zawodników: 120
Zawody w dniach: 05.09.2015 - 06.09.2015
Zgłoszenia przyjmowane w dniach: 10.07.2015 19:00 - 15.08.2015 23:59
Rozgrywane kategorie: A0, A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: S, M, L

Lista zgłoszonych


Data: 5-6.09.2015
Miejsce: Bydgoszcz, Mylęcinek, ul. Hippiczna
Sędzia: Wolfgang Tieber (Austria) -
Limit zawodników: 110
Termin zgłoszeń do 2015-07-10 do 2015-08-15
Opłata startowa (za dwa dni):
120 zł - PIERWSZY pies
95 zł - DRUGI i KOLEJNY pies


Wpłata po 15 sierpnia 2015 skutkuje podniesieniem opłaty startowej odpowiednio każdej kwoty o 20 zł.
WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane! Wpisowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe bydgoskiego oddziału ZKwP:
Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz
ul. Ułańska 4a
85-210 Bydgoszcz
PeKaO SA O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Tytułem: Zawody Agility
Osoby, które zrezygnują z udziału po 15-08-2015 będą zobowiązane do wniesienia opłaty startowej lub znalezienia na swoje miejsce osoby z poza listy.

Parking w Myślęcinku jest płatny i odbywa się w wyznaczonych miejscach.

Potwierdzenia wpłaty proszę przysyłać na:
[email protected]

Regulamin zawodów

1. Przebiegi

Rozegrane zostaną następujące przebiegi:
Dzień 1:
Jumping 0 I
Open Jumping (S, M, L)
Jumping 0 II
Egzaminy (S1, M1, L1, S2, M2, L2, S3, M3, L3)
Agility 0
Open Agility (S, M, L)
dogrywka

Dzień 2:
Jumping 0 I (L, M, S)
Open Jumping (L, M, S)
Jumping 0 II
Egzaminy (L, M, S)
Agility 0 (L, M, S)
APTUS Open Agility (L, M, S)

2. Klasyfikacja pojedynczych przebiegów

W poszczególnych przebiegach klasyfikacja będzie ustalana tradycyjnie, w/g regulaminu agility. Każdy bieg będzie osobno nagradzany.3.Regulamin Lolo Pets Cup Classic
Biegi rozgrywane będą w/g regulaminu FCI

Na każdej imprezie będzie wyznaczony bieg agility open, jumping open oraz łączna z tych dwóch biegów zaliczane do Lolo Pets Classic Cup

Punktacja za miejsca w biegu agility i w biegu jumping
I miejsce - 10 punktów
II miejsce - 7 punktów
III miejsce - 5 punktów
IV miejsce 2 punkty
V miejsce 1 punkt

Punktacja za miejsca w łącznej agility + jumping:
I miejsce - 3 punkty
II miejsce - 2 punkty
III miejsce - 1 punkt

Zwycięzcą cyklu jest para (pies-przewodnik) z największa ilością punktów. Nagradzamy 3 pary w każdej wielkości S, M, L

Jeśli pary uzyskają tą samą liczbę punktów zostanie rozegrana dogrywka.
POSTY

4. Zawodnicy klasy 0

Planujemy każdego dnia łączną z pierwszego jumpingu i agility. Drugi jumping nie liczy się do łącznej.


Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone