Lolo Pets - Elita Agility 2014

Limit zawodników: 110
Zawody w dniach: 15.02.2014 - 16.02.2014
Zgłoszenia przyjmowane w dniach: 20.12.2013 00:00 - 31.01.2014 00:00
Rozgrywane kategorie: A0, A1, A2, A3
Rozgrywane wysokości: S, M, L

Lista zgłoszonych


Zawody Agility LOLO Cup - ELITA Agility
Jarużyn, 15-16 luty 2014

Data: od 2014-02-15 do 2014-02-16
Miejsce: Hala Jeździecka w Jarużynie
http://www.stajniajaruzyn.pl/kontakt
Sędzia: Bonnik Berthelsen (Dania)
Termin zgłoszeń od 20-12-2013 do 31-01-2014
Opłata startowa (za dwa dni):
120 zł - PIERWSZY pies
95 zł - DRUGI i KOLEJNY pies

Wpłata po 31-01-2014 skutkuje podniesieniem opłaty startowej odpowiednio każdej kwoty o 20 zł.
WAŻNE! Opłaty na miejscu nie będą przyjmowane! Wpisowe należy uiszczać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe bydgoskiego oddziału ZKwP:
Związek Kynologiczny Oddział Bydgoszcz
ul. Ułańska 4a
85-210 Bydgoszcz
PeKaO SA O/Bydgoszcz
38 1240 3493 1111 0000 4305 7832
Tytułem: Zawody Agility
Osoby, które zrezygnują z udziału po 31-01-2014 będą zobowiązane do wniesienia opłaty startowej.

Zgłoszenia: www.zawodyagility.pl


Regulamin zawodów

1. Przebiegi

Rozegranie zostaną następujące przebiegi:
Dzień 1:
(a) Agility 0
(b) Egzaminy (S1, M1, L1, S2, M2, L2, S3, M3, L3)
(c) Bieg dla dzieci
(d) Open Agility (S, M, L)
(e) Jumping 0
(f) Open Jumping (S, M, L)
(g) Jumping 0
Dzień 2:
(h) Jumping 0
(i) Egzaminy (S1, M1, L1, S2, M2, L2, S3, M3, L3)
(j) Agility 0
(k) Open Agility (S, M, L)
(l) Jumping 0
(m) Open Jumping - finał Pretendentów (S, M, L)
(n) Open Jumping - finał Elity (S, M, L)2. Klasyfikacja pojedynczych przebiegów

W poszczególnych przebiegach klasyfikacja będzie ustalana tradycyjnie, w/g regulaminu agility. Każdy bieg będzie osobno nagradzany.3. Klasyfikacja łączna - LOLO Cup - ELITA Agility

Wszyscy zawodnicy kategorii open startując w pierwszych pięciu biegach zawodów, zdobywać będą punkty kumulacyjne (PK).
30 zawodników, którzy zgromadzą największą liczbę punktów kumulacyjnych, utworzą tzw. Elitę.
Liczba zawodników kwalifikujących się do Elity z poszczególnej kategorii wzrostowej zależeć będzie od liczebności danej kategorii (na zasadzie proporcjonalności).
Szósty, ostatni przebieg zawodów (Jumping Open), zostanie rozegrany osobno:
Finał Elity - dla Elity walczącej o główne nagrody
Finał Pretendentów - dla pozostałych zawodników walczących o pozostałe nagrody

Suma punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika we wszystkich sześciu przebiegach (5 kwalifikacyjnych + finał) decyduje o ostatecznej lokacie w zawodach Lolo Pets - Elita Agility 2014:
miejsca od 1 do 30 dla zawodników Elity,
miejsce od 31 dla Pretendentów.

Kiedy suma punktów kumulacyjnych kolejnych zawodników jest taka sama, o wyższej pozycji decyduje wyższa wartość najsłabszego (punktowo) ze wszystkich wyników zawodnika. Jeżeli zawodnicy mają takie same najsłabsze wyniki, porównywane są drugie od końca wyniki, itd.

Maksymalna liczba punktów kumulacyjnych (maxPK) możliwa do zdobycia w poszczególnych przebiegach jest zróżnicowana:
100 PK - (b) Dzień 1 - Egzamin
150 PK - (d) Dzień 1 - Open Agility
150 PK - (f) Dzień 1 - Open Jumping
100 PK - (i) Dzień 2 - Egzamin
150 PK - (k) Dzień 2 - Open Agility
200 PK - (m) i (n) Dzień 2 - Open Jumping (Mały Finał oraz Finał Elity)

Liczba punktów kumulacyjnych zdobytych przez zawodnika w konkurencji określa się następująco:
Zawodnik ukończył bieg:
PK = maxPK * (N+1 - poz) / N
gdzie:
N - liczba zawodników zarejestrowanych w danej konkurencji
poz - końcowa pozycja zawodnika w konkurencji (1, 2, 3, ...)
lecz nie mniej niż:
PK = 10% * maxPK
Zawodnik został zdyskwalifikowany
PK = 5% * maxPK
Zawodnik nie przystąpił do konkurencji:
PK = 04. Zawodnicy klasy 0

Planujemy każdego dnia łączną z pierwszego jumpingu i agility. Drugi jumping nie liczy się do łącznej.5. Zawody dla dzieci

W zawodach dla dzieci uczestniczyć mogą dzieci, które:
urodziły się w 1999 roku lub później (do 15 lat)
nie są zawodnikami agility (nie posiadają książeczki startowej)
startują z psem, który jest zawodnikiem dowolnej klasy (biega z innym przewodnikiem i ma książeczkę startową)

Chodzi o to, by dziecko biegło z psem, który potrafi pokonywać tor agility.
Rodzice lub opiekunowie mogą pomagać dziecku na starcie i w trakcie biegu.
Nagradzany będzie udział w biegu.
Dzieci będą zapraszane do przedstawienia siebie i swojego psa.
Zgłoszenia dzieci (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, oraz imię psa) prosimy przesyłać e-mailem na adres: [email protected]

Związek Kynologiczny w Polsce Warszawa, 14.01.2014.
Główna Komisja Szkolenia Psów
Komisja Agility

Komunikat nr 2/2014

Zasady kwalifikacji zawodników do Mistrzostw Świata Agility Owczarków Belgijskich
1. Kwalifikacje organizowane są dla wszystkich zawodników chcących wziąć udział w
Mistrzostwach Świata Agility Owczarków Belgijskich 2014 organizowanych w
dniach 25.05.-01.06.2014. wTuusula w Finlandii.
2. Celem wprowadzenia kwalifikacji jest wyłonienie zawodników reprezentujących
barwy Polski, zwanymi dalej ?Reprezentacją? podczas Mistrzostw Świata Agility
Owczarków Belgijskich 2014, zwanych dalej ?FMBB?.
3. Nabór do Reprezentacji zostanie przeprowadzony w czasie zawodów agility organizowanych w Bydgoszczy w dniach 15-16 lutego 2014.
4. Reprezentacja Polski może się składać z zawodników spełniających poniższe wymogi:
- zawodnikiem Reprezentacji jest para: przewodnik i pies posiadający klasę A2 lub A3 uzyskanej najpóźniej 16.02.2014.
- przewodnik psa jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce lub, w przypadku
osoby niepełnoletniej, jest nim jego prawny opiekun
- pies jest owczarkiem belgijskim dowolnej odmiany zarejestrowanym w Związku
Kynologicznym w Polsce i posiada rodowód.
- przewodnik musi na piśmie zadeklarować chęć reprezentowania Polski oraz ZKwP w
czasie Mistrzostw oraz wystosować prośbę o wydelegowanie zawodnika na w/w
Mistrzostwa. Pismo musi zostać dostarczone do Komisji Agility w terminie do 15
Marca 2014 na adres poczty elektronicznej [email protected] lub osobiście członkom podkomisji na zawodach w Bydgoszczy (15-16.02.14.) lub Lublinie (22-23.02.14.).
- przewodnik i właściciel psa nie zalegają z opłatami na rzecz ZKwP oraz oddziałów
ZKwP
5. Zasady kwalifikacji:
- do przebiegów klasyfikujących Zawodnika zaliczają się otwarte przebiegi agility i
jumping organizowane w ciągu dwóch dni zawodów (łącznie 3 przebiegi)
- klasyfikacja zawodników tworzona będzie na podstawie sumy punktów uzbieranych
za wszystkie przebiegi wg poniżej omówionych zasad
za każdy przebieg agility Zawodnik może otrzymać następującą liczbę punktów:
* za bezbłędny bieg 6 punktów,
* za przebieg z 0,01 ? 5,00 pkt karnego 3 punkty,
* za przebieg z 5,01 ? 10,00 pkt karnego 1 punkt,
za każdy przebieg jumping Zawodnik może otrzymać następującą liczbę punktów:
* za bezbłędny bieg 4 punkty,
* za przebieg z 0,01 ? 5,00 pkt karnego 2 punkty,
* za przebieg z 5,01 ? 10,00 1 punkt,
Do klasyfikacji ogólnej liczy się suma punktów zebranych ze wszystkich 3 przebiegów w ciągu dwóch dni. Ponadto pies musi mieć przynajmniej jeden bezbłędny bieg.
W przypadku zawodników o równej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy sumaryczny wynik ze wszystkich trzech biegów, w których za dyskwalifikację liczy się 100 punktów karnych i czas 100 s.
6. Na podstawie klasyfikacji zawodników po kwalifikacjach, Podkomisja Agility wyłoni
Reprezentację Polski liczącą 4 zawodników oraz dodatkowo 1 rezerwowy.
7. Po wyłonieniu w kwalifikacjach Reprezentacji Polski, Główna Komisja Szkolenia Psów może dofinansować zawodników Reprezentacji opłacając startowe i dresy.
Pozostali zawodnicy, którzy wyrażą chęć startu w Mistrzostwach, mogą uczestniczy
w zawodach na swój koszt. Chęć uczestnictwa powinni zgłosić w terminie do 15.03.2014 do Podkomisji Agility.

Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Kędziorek


Niestety, przyjmowanie zgłoszeń zostało już zakończone