Lista zgłoszeń - Finał Lolo Pets Classic Cup/Brother Cup

Kolumna Z pokazuje, czy wpłynęła już do nas opłata za zawody. Kolumna R mówi o miejscu na liście rezerwowej. Jeśli chcesz się wycofać swoje zgłoszenie lub przenieść je do innej klasy niż jesteś zgłoszona/y, skontaktuj się z organizatorem. UWAGA! Zgłoszenia trafiają na listę oczekujących, skąd ręcznie przenoszone są na listę startową. Wszystkie niekompletne zgłoszenia pozostaną na liście oczekujących do momentu uzupełnienia wszystkich danych!

Zawody odbyły się ponad miesiąc temu, dlatego też lista startowa nie jest już dostępnaPowrót do informacji o imprezie