Lista zgłoszeń - TOP AGILITY DOG & TEAM 2017

Kolumna Z pokazuje, czy wpłynęła już do nas opłata za zawody. Kolumna R mówi o miejscu na liście rezerwowej. Jeśli chcesz się wycofać swoje zgłoszenie lub przenieść je do innej klasy niż jesteś zgłoszona/y, skontaktuj się z organizatorem. Kolumna D pokazuje, kto zgłosił się także do konkurencji drużynowej. Po najechaniu myszką na literkę D pojawi się informacja o nazwie drużyny. UWAGA! Zgłoszenia trafiają na listę oczekujących, skąd ręcznie przenoszone są na listę startową. Wszystkie niekompletne zgłoszenia pozostaną na liście oczekujących do momentu uzupełnienia wszystkich danych!

Zawody odbyły się ponad miesiąc temu, dlatego też lista startowa nie jest już dostępnaPowrót do informacji o imprezie