Polityka prywatności

Serwis zawodyagility.pl jest serwisem wspomagającym organizację imprez agility poprzez umożliwienie przeprowadzania zapisów on-line.

Serwis jest prostym narzędziem wspomagającym zapisy na dowolne wydarzenie agility (imprezy agility, zawody agility): oficjalne zawodów, nieoficjalne zawody, imprezy klubowe, seminaria, pokazy itp.

Każdy organizator zawodów agility może zarejestrować się w serwisie, po czym przeprowadzić zapisy na swoją imprezę agility, czyli pozyskać dane osobowe oraz psa od uczestników danej imprezy.

Serwis nie jest oficjalnym narzędziem stowarzyszonym z żadną organizacją kynologiczną.

W kontekscie danych osobowych, serwis należy postrzegać:
1) w zakresie administracji danymi osobowymi: dane dot. organizatorów zawodów
2) w zakresie przetwarzania danych osobowych: dane dot. uczestników zawodów

Administracja danymi osobowym organizatorów

Serwis zbiera informacje o organizatorach imprez, którzy prowadzą zapisy na imprezy agility.

Serwis zbiera: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

Informacje te zbierane są przez: Alicję Matejuk (ul. Polanki 103, 80-302 Gdańsk)

W celu: by każdy z organizatorów zawodów mógł automatycznie wyświetlić je podczas zbierania danych uczestników swojej imprezy. Tym samym, każdy z uczestników automatycznie dowie się, kto będzie administrował jego danymi.

Dane te nie są nigdzie przekazywane, do żadnych systemów zewnętrznych, do żadnych narzędzi marketingowych, do żadnych mediów społecznościowych.

Dane te są wyświetlane w momencie, gdy dowolna osoba wyświetla formularz zgłoszenia na daną imprezę.

Dane są przechowywane na serwerze ehost.pl, w bazie danych, do której dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem.

Dane mogą zostać usunięte z serwisu. W tym celu należy skontaktować się z danym organizatorem zawodów. Jest on łatwo osiągalny, gdyż wystarczy napisać na adres [email protected]

Pliki cookies: w przypadku zarządzania imprezami i ich zgłoszeniami, pliki cookies są stosowane jako element zapamiętywania logowania administratora do systemu. Po wylogowaniu się, pliki cookies są automatycznie niszczone. Pliki cookies nie są udostępniane innym podmiotom.

Przetwarzania danych osobowych uczestników

Serwis zbiera informacje o uczestnikach imprez, których organizatorzy zdecydowali się na użycie tego serwisu.

Serwis zbiera maksymalnie poniższe dane:
- dane uczestnika imprezy agility: imię, nazwisko, oddział ZKwP, nr legitymacji ZKwP, adres e-mail
- dane właściciela psa: imię, nazwisko, oddział ZKwP, nr legitymacji ZKwP
- dane psa: kategoria wyszkolenia z danym uczestnikiem, imię domowe, imie rodowodowe, rasa, nr rejestracyjny ZKwP, nr PKR, nr książeczki startowej z danym uczestnikiem, data urodzenia, płeć, chip lub tatuaż

Organizator danej imprezy może stwierdzić, jakie dane są lub nie są mu potrzebne. System jest tylko narzędziem, to organizator decyduje, jakie dane są mu niezbędne i jakie dane chce zbierać
Informacje te zbierane są przez: odpowiedniego organizatora zawodów, wymienionego z imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

W celu: by organizator imprezy agility posiadał pełne dane do przeprowadzenia imprezy agility.

Dane te nie są nigdzie przekazywane, do żadnych systemów zewnętrznych, do żadnych narzędzi marketingowych, do żadnych mediów społecznościowych. Dane te pobiera z serwisu organizator imprezy. Dane znajdują się w serwisie od momentu zgłoszenia do 30 dni po zakończeniu imprezy. Daje to czas organizatorowi na zamknięcie imprezy.

Dane te są wyświetlane w momencie, gdy dowolna osoba wyświetla listę zgłoszeń na daną imprezę. Wtedy wyświetlane jest: imię i nazwisko uczestnika, imiona psa, klasa wyszkolenia, oddział ZKwP, rasa psa. Nie ma możliwości wyświetlenie pozostałych danych.

Dane są przechowywane na serwerze ehost.pl, w bazie danych, do której dostęp zabezpieczony jest loginem i hasłem.

Dane mogą zostać usunięte z serwisu. W tym celu należy skontaktować się z danym organizatorem zawodów. Jest on łatwo osiągalny, gdyż po każdym wysłaniu zgłoszenia przez serwis, uczestnik otrzymuje adres e-mail od organizatora.

Pliki cookies: w przypadku zgłoszeń na zawody, pliki cookies nie są stosowane.

Ochrona prywatności

Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W tym celu należy skontaktować się z administratorem systemu lub organizatorem danej imprezy.
Zbierane są tylko te danych osobowe, które dostarczą nam użytkownicy strony.
Serwis nie wykorzystuje danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda.
Serwis nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim oraz zapewnia całkowity brak dostępu do danych osobowych osobom trzecim.
Serwis możliwość wglądu i edycji zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych.
Serwis natychmiast przestaje przetwarzać dane osobowe w przypadku wyrażenia takiego żądania przez osoby znajdujące się w bazie.

Gromadzenie danych

Serwis gromadzi dane z poniższych źródeł:
- formularz rejestracyjny organizatora
- formularz zgłoszeniowy uczestnika na konkretną imprezę

Wszelka korespondencja e-mailowa prowadzona pomiędzy organizatorem a uczestnikiem odbywa się w sposób jednostronny: organizator ma możliwość wysłania wiadomości e-mailowej do uczestnika, tak samo uczestnik może otrzymywać automatycznie wysłane e-maile dotyczące jego zgłoszenia na daną imprezę lub zawierających ważne informacje dotyczące serwisu. Serwis dokonuje wszelkich starań, by adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z uczestnikiem lub administratorem w celu innym niż określone w niniejszej polityce prywatności. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą uczestnika. Serwis nie wpływa na treści i częstotliwość e-maili wysyłanych przez organizatorów.

Podmioty zewnętrzne

'; Serwis nie przetwarza danych osób/podmiotów trzecich. Wyjątkiem może okazać się sytuacja, gdy dane te są związane z realizacją imprezy z tymi podmiotami i umieszcza je wybrany organizator imprezy (np. w opisie imprezy lub w informacjach e-mailowych). Żadne dane (ani o administratorach, ani o uczestnikach) nie są przekażywane do żadnego podmiotu trzeciego. Należy pamiętać, że w stosunku do danych uczestników imprez, serwis jest tylko narzędziem pozwalającym je wprowadzać (przez uczestników) i je pobierać (przez organizatorów) i nie ma wpływu na to, gdzie dalej wykorzystają je organizatorzy.

Pliki cookie

'; Czym są? Do czego serwis ich używa?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają informacje o użytkowniku. Pliki te zapisywane są na dysku twardym na komputerze użytkownika. W serwisie pliki cookies mogą być zostawanie na komputerach osób przeglądających serwis oraz osób zapisujących się na imprezy po wyborze wersji językowej, celem zapamiętania wybranego języku. Pliki cookies mogą być zostawiane na komputerach organizatorów zawodów celem zapamiętania logowania (to tzw. cookies sesyjne, czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania). Pliki te nie są używane do żadnego innego celu. Pliki te nie są przekazywane osobom trzecim. Pliki te są usuwane wraz z wylogowaniem z serwisu.

Jak można usunąć pliki cookies?

Aby to zrobić, należy wejść do ustawień swojej przeglądarki. Poniżej podlinkowane są opisy, jak można to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach: Opera, Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge. Jednakże, jak napisane wyżej, najprościej po prostu się wylogować z serwisu.